ESSENTRA

 

 חברת ESSENTRA הינה יצרנית של מטליות לחדרים נקיים .

כל המטליות ארוזות בשקיות כפולות ומיוצרות בחדר נקי.

המטליות מתאימות לתעשיית הפארמה והמיקרואלקטרוניקה.

מבצעים

 

 9303tsi    

   

מוקד הזמנות ומידע